Вашій увазі пропонуємо матеріали розроблені в рамках Проекту SAIUP, що були представлені на конференції “Академічна доброчесність: практичний вимір”

Упродовж діяльності Проекту SAIUP команда та залучені експерти постійно працюють над створенням практичних матеріалів на допомогу університетам та школам задля формування та розвитку культури академічної доброчесності. Ознайомитись із матеріалами можна на сайті Проекту – SAIUP.ORG.UA у розділі «Ресурси».

Університетам:

  • Методичні рекомендації та програма курсу «Основи академічного письма», що розглядається його розробниками як базова, яку можна адаптувати під конкретні вимоги університетів для ознайомлення студентів із академічним письмом та академічною доброчесністю. Таким чином вона може слугувати основою для робочих планів курсів, розроблених в конкретних університетах, залежно від навчальних планів конкретних спеціальностей. Програма й методичні рекомендації розраховані, у першу чергу, на викладачів, які розроблятимуть робочі плани і упроваджуватимуть подібні курси. У навчальний процес в університеті курс можна впроваджувати як цілісно, так і окремими модулями.

Матеріали доступні за покликанням https://academiq.org.ua/resursy/osnovy-akademichnogo-pysma-metodychni-rekomendatsiyi-ta-programa-kursu/

Автори курсу – Наталя Шліхта та Ірина Шліхта

  • «Академічна доброчесність та бібліотеки»  ‒ це навчальна програма підвищення кваліфікації працівників бібліотек. Мета курсу ‒ сформувати у слухачів базові та професійні компетентності щодо здійснення інформаційно-бібліотечного супроводу освітньої та наукової діяльності, в тому числі проведення просвітницької діяльності з питань академічної доброчесності у бібліотеках. Курс має на меті інтегрувати бібліотеки різних типів у процес формування у суспільстві культури академічної доброчесності та запобігання її порушенням.

Матеріали доступні за покликанням https://academiq.org.ua/resursy/programa-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi-pratsivnykiv-bibliotek-akademichna-dobrochesnist-ta-biblioteky/

Розробники програми – Українська бібліотечна асоціація

  • «Рекомендації з академічної доброчесності» та«Розширений глосарій термінів та понять із академічної доброчесності» мають на меті забезпечити ЗВО в Україні практичними приписами щодо створення у них культури академічної доброчесності і механізмів, які забезпечуватимуть її підтримку на кампусах. «Рекомендації» складаються із шести розділів, кожен з яких присвячений аспектам формування навичок академічного письма, роботи з викладацьким колективом та студентами, санкціям за порушення принципів доброчесності, вдосконалення внутрішніх процедур академічної доброчесності, та дають орієнтири щодо вимог, які висуваються до письмових робіт, процедури їх перевірки на плагіат та захистів. «Глосарій» пропонує доступний та зрозумілий виклад основних понять і термінів, що стосуються академічної доброчесності.

Матеріали доступні за покликанням https://academiq.org.ua/resursy/3459-2/

Упорядники – Є. Ніколаєв та В. Бахрушин

  • «Деякі рекомендації щодо впровадження етичних кодексів в українських вищих навчальних закладах» – документ з метою надання орієнтирів щодо розробки та впровадження кодексів честі, а також описує основні категорії і поняття, які потрібно враховувати під час цього процесу.

Матеріали доступні за покликанням https://academiq.org.ua/resursy/rekomendatsiyi-shhodo-vprovadzhennya-etychnyh-kodeksiv-v-ukrayinskyh-vyshhyh-navchalnyh-zakladah/

Автор – Єгор Стадний, консультант Проекту SAIUP

  • Український переклад праці «Фундаментальні цінності академічної доброчесності». «Фундаментальні цінності» розроблена Міжнародним центром академічної доброчесності та вважається настільною книгою з питань академічної доброчесності.

Матеріали доступні за покликанням https://academiq.org.ua/resursy/fundamentalni-tsinnosti-akademichnoyi-dobrochesnosti-ukrayinskyj-pereklad/

Переклад здійснений командою Проекту SAIUP

 

Школам:

  • Інфографіка про академічну доброчесність для школярів доступна українською та англійською мовами. Інфографіка візуалізує основні поняття академічної доброчесності, необхідні для обов’язкового розуміння школярів, та унаочнює правила цитування.

Матеріали українською мовою доступні тут https://academiq.org.ua/resursy/zrozumilo-pro-akademichnu-dobrochesnist-infografika-dlya-shkolyariv/

Матеріали англійською мовою доступні тут https://academiq.org.ua/resursy/simple-facts-academic-integrity-infographics/

Інфографіка розроблена ХНУ ім. В. Каразіна

  • Звіт за результатами групових інтерв’ю батьків/опікунів та вчителів, сфокусованих на темі особливостей освітнього процесу, які впливають на рівень академічної доброчесності у закладах середньої освіти України.

Матеріали доступні за покликанням https://academiq.org.ua/resursy/rezultaty-grupovyh-interv-yu-dlya-batkiv-opikuniv-ta-vchyteliv/

Дослідження проведене аналітичним центром CEDOS

  • На YouTube каналі Проекту SAIUP можна переглянути відеоролики, розроблені в рамках студентсько-учнівського конкурсу соціальної відеореклами «Чесність починається з тебе». Відеороботи можуть використовуватись під час виховних годин, адже мотивують до відповідального, чесного навчання, відображають важливість якісної освіти у сучасному суспільстві та неприпустимість толерування випадків недоброчесності під час академічного процесу та у житті.

Ознайомитись з відео можна тут https://www.youtube.com/channel/UC9c5TDYVD_NIjiNcqZCGcdQ

  • Методичні вказівки для вчителів та робочий зошит «Виховуємо академічну доброчесність в школі» мають на меті висвітлити основні проблеми, пов’язані із формуванням культури академічної доброчесності в загальній середній школі, ознайомити вчителів та учнів з позитивним підходом до розбудови середовища доброчесності, чесного навчання та викладання у школі.

Оновлені матеріали доступні за покликанням: https://drive.google.com/drive/folders/14a69XjrMS1LVGbZ9NTz2UTCnyQf7lYXS

Автори – Наталя Шліхта та Ірина Шліхта