Проєкт Academic IQ спільно з аналітичним центром “ОсвітАналітика” та запрошеними експертками й експертами підготували методичні рекомендації “Академічна доброчесність у середній освіті”.

Авторський колектив, який працював над рекомендаціями:

Юлія Бреус — кандидатка психологічних наук, завідувачка навчально-наукового центру розвитку персоналу та лідерства Київського університету імені Бориса Грінченка

Юлія Боловацька — кандидатка педагогічних наук, головна спеціалістка сектору роботи з експертами управління Державної служби якості освіти України у Полтавській області

Олена Заплотинська — кандидатка історичних наук, керівниця команди ініціативи забезпечення якості освіти, проєкт SURGE

Катерина Костогриз — фахівчиня проєкту Academic IQ

Леонід Мироненко — кандидат педагогічних наук, заступник начальника управління — начальник відділу інституційного аудиту управління Державної служби якості освіти України у Полтавській області

Євгенія Москалевич — асистентка проєкту Academic IQ

Євген Ніколаєв — кандидат економічних наук, експерт аналітичного центру «ОсвітАналітика»

Анастасія Сидорук — асистентка проєкту Academic IQ

Любов Терехова — кандидатка філософських наук, завідувачка лабораторії інноваційного змісту освіти Національного центру «Мала академія наук України»

Яна Чапайло — координаторка проєкту Academic IQ

Іван Шемелинець — кандидат юридичних наук, директор Аналітичного центру «ОсвітАналітика»

Упорядник Методичних рекомендацій – Євген Ніколаєв, кандидат економічних наук, експерт аналітичного центру «ОсвітАналітика»

Метою цього документа є надання методичної підтримки вчителям і керівникам закладів загальної середньої освіти в питаннях розробки, запровадження, моніторингу та  реалізації політики академічної доброчесності як складової частини внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Методичні рекомендації охоплюють такі питання:

Розділ 1. Академічна доброчесність як віддзеркалення якості освіти

У цьому розділі йдеться про: академічну доброчесність та її цінності; інституційний аудит у школах;  внутрішні процедури забезпечення якості освіти; типові та менш очевидні види порушень академічної доброчесності в середній школі. Також порушується питання того, чи має академічна доброчесність альтернативу.

Розділ 2. Розробка закладом освіти внутрішніх нормативних документів про академічну доброчесність

Тут ви дізнаєтесь про те, чому документи про академічну доброчесність важливі; яка форма документа про академічну доброчесність є найбільш доцільною; як слід готувати документи щодо академічної доброчесності, що повинен передбачати внутрішній документ про академічну доброчесність.

Розділ 3. Внутрішній моніторинг і вдосконалення політики академічної доброчесності в закладі освіти

З цього розділу ви дізнаєтеся про можливі інструменти для проведення моніторингу та про те, чому політику академічної доброчесності слід періодично переглядати.

Розділ 4. Набуття вчителями обізнаності про академічну доброчесність

Тут детально йдеться про те, що вчителі мають знати про академічну доброчесність, а також про доброчесність у професійному розвитку та підвищенні кваліфікації вчителя.

Розділ 5. Набуття учнями компетентностей з академічної доброчесності

У цьому розділі ви зможете прочитати про: кодекс етики для учнів; як навчати учнів обходитися без звичних повсякденних порушень правил академічної доброчесності; включення питань академічної доброчесності до уроків з різних предметів та чи доцільно присвятити цій темі окремий урок; особливості дотримання правил академічної доброчесності при проведенні освітніх заходів у дистанційній формі; відповідальність учнів за порушення правил академічної доброчесності.

Розділ 6. Доброчесність в оцінюванні результатів навчання учнів

З цього розділу ви дізнаєтеся про важливість оцінювання; цінності у доброчесному оцінюванні; оцінювання як зв’язок між елементами освітньої діяльності; основні характеристики різних інструментів оцінювання та що означає автономія вчителя в оцінюванні з точки зору доброчесності.

Розділ 7. Складніші питання академічної доброчесності в освітньому процесі

У цьому розділі розглядається питання академічного письма у школі; підготовки учнів до участі в олімпіадах та конкурсах робіт дослідницького спрямування, а також питання  додаткових поточних оцінок учням з предметів, що виставляються не за результати навчання, а за громадську активність.

Завантажити рекомендації можна тут: Академічна доброчесність у середній освіті. Методичні рекомендації