/Ресурси/

Ресурси

Plagiarism and First steps in academic writing

This is a story about a guy who decided to cheat on writing an essay.  His homework assignment, an essay,  came out as a compilation of users’ texts he found on the Internet, though he handed over his piece as if it was done entirely by him. The teacher was impressed by the quality of [...]

Переглянути

Плагіат і Перші спроби написання академічного тексту

Ця історія про хлопця,  який вирішив зшахраювати з написанням твору. Скомпілювавши твір із текстів, які він знайшов у мережі “Інтернет”, він підписав свою роботу як виконану лише ним.  Вчителька, захоплюючись якістю твору, вирішує відправити його на конкурс учнівських робіт. Проте, під час перевірки, у роботі цього учня був знайдений плагіат. Її дискваліфікували з участі в [...]

Переглянути

No one would do it instead of you

This is a story about a man who chose the same profession as his mom. We decided to illustrate the pathway of a person whose decision about a university degree was based only on the experience of one of his parents. The man’s decision seems irresponsible, and he wouldn’t want to browse for opportunities. He [...]

Переглянути

За тебе це ніхто не зробить

Ця історія розповідає про хлопця, який пішов вчитися на ту саму спеціальність, що і його мама. Ми вирішили покати шлях людини, яка несерйозно поставилася до вибору професії, і обрала її тільки тому, що колись так зробив хтось із батьків.  Мотивації до навчання у хлопця не було. Він вирішив, що повторить дорогу  своєї матері, і навіть  [...]

Переглянути

A Kaleidoscope of Presentations

What does success in the educational process depend on? This is usually a matter of students’ motivation and teachers’ ability to create a unique course design, with transparent  evaluation criteria and an effective format of assignments. In this story, we decided to show how the formulation of topics for final papers is essential for students' [...]

Переглянути

Калейдоскоп презентацій

Від чого залежить успіх в навчальному процесі? Найчастіше - від мотивації студентів та вміння викладача чи викладачки створити унікальний дизайн курсу, із прозорими критеріями оцінювання та ефективним форматом здачі робіт.  У цій історії ми вирішили показати те, наскільки формулювання тем для фінальних робіт є важливими у дотриманні студентами правил академічної доброчесності. Теми були сформовані настільки [...]

Переглянути

Find Your Zen

No doubt that writing academic texts is not easy, especially in our time. All things considered, we have good news for you – preparing academic texts should not always be a struggle. Sometimes it is just about your perspective.  Check out our pieces of advice on how to find Zen while writing an academic paper.  [...]

Переглянути

Шукаймо дзен

Ми знаємо, наскільки важко буває сісти за написання академічного тексту, а особливо в ці часи. Ми вирішили трішки заспокоїти вас - процес написання тексту не завжди має бути вистражданою справою. Інколи варто лише змінити перспективу підходу до роботи. Ділимося з вами нашими порадами щодо того, як відшукати той омріяний дзен під час підготовки академічних робіт.  [...]

Переглянути

Перша спроба власного дослідження

Чому важливо заохочувати учнів до власного дослідження?  Ви бачите історію двох дівчат - Марії та Валерії, кожна з яких  бере  участь у Конкурсі учнівських робіт. Проте, їхні підходи до підготовки роботи відрізняються. Марія разом з учителькою формує список літератури, опрацьовує матеріал та самостійно проводить аналіз. Що ж робить Валерія? Вона  вирішує взяти дані зі студентської [...]

Переглянути

Research Ethics

Let us talk about research ethics.   This story is about a scientist who has been working towards proving his research hypothesis. He has been researching for a long time, though the experiments showed results he did not expect. The scientist decides to falsify the data to make his hypothesis look proven.    The results [...]

Переглянути