Міністерство освіти і науки України

Центральний орган виконавчої влади, який формує та реалізує державну політику в сфері освіти, науки, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.

Міністерство освіти і науки України має визначальну роль у проведенні реформи української вищої освіти, зокрема, в запровадженні дієвої системи академічної доброчесності в українських університетах.

МОН співпрацює з Американськими Радами з міжнародної освіти в Україні на всіх етапах реалізації Проекту сприяння академічній доброчесності.

http://www.mon.gov.ua/

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 

Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (далі – Національне агентство) є постійно діючим колегіальним органом, уповноваженим Законом України “Про вищу освіту” на реалізацію державної політики у сфері забезпечення якості вищої освіти.

Місія Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти – стати каталізатором позитивних змін у вищій освіті та формування культури її якості.

https://naqa.gov.ua/

Державна служба якості освіти України 

Центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра освіти і науки України. Відповідно до нового Закону «Про освіту», Служба призначена допомагати закладам освіти підвищити її якість, сформувати довіру суспільства, гарантувати якість освіти.

Місія – забезпечувати спільне розуміння якості освіти для успіху Людини і Країни.

https://sqe.gov.ua/

European Network for Academic Integrity

Європейська мережа академічної доброчесності – це асоціація освітніх інституцій, що має на меті обмін та поширення міжнародного досвіду підтримки принципів академічної доброчесності у навчанні та науці.

Мережа налічує 16 вищих навчальних закладів та освітніх організацій з різних куточків Європи. Асоціація слугує платформою для спільного розвитку, обговорення чи представлення найкращих практик освітнього менеджменту спрямованого на підтримку принципів доброчесності.

http://www.academicintegrity.eu

The International Center for Academic Integrity

Міжнародний центр академічної доброчесності був заснований у 1992 році Доном МакКейбом, професором Ратґерського університету (США), з метою боротьби зі списуванням, плагіатом та академічним обманом у вищій освіті. З часом, місія Центру розширилася та включає розбудову культури академічної доброчесності в академічних спільнотах в цілому світі. Ключові принципи роботи Міжнародного центру базуються на шести ”Фундаментальних цінностях академічної доброчесності”. 

https://academicintegrity.org/

Unicheck Україна

Сервіс перевірки текстів на наявність неправомірних запозичень. Unicheck Україна є частиною великої сім’ї Turnitin, що охоплює понад 38 мільйонів студентів у 16 тисячах закладів освіти світу та понад 240 університетів в Україні.

https://unicheck.com/uk-ua