9 вересня 2021 в рамках проєкту “Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти – Academic IQ” відбувся вебінар “Система опитування стейкхолдерів у ЗВО. Аналіз результатів та прийняття рішень”.

Лектор: Віктор Корбутяк –  доцент, кандидат технічних наук, начальник відділу якості освіти Національного університету водного господарства та природокористування (м. Рівне), експерт Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Опитування стейкхолдерів у ЗВО є важливим інструментом забезпечення якості освіти. Дані, зібрані під час опитувань, дозволяють побачити сильні та слабкі сторони у діяльності ЗВО, зрозуміти причини тих чи інших проблем та сформувати найдоцільніший для конкретного ЗВО шлях розвитку. Усе це можливе лише за умови якісно складеного опитування. Саме про те, як перетворити опитування на дієвий інструмент забезпечення якості освіти, ми поговорили 9 вересня під час нашого вебінару з Віктором Корбутяком.

Під час вебінару, на прикладі системи опитування у Національному університеті водного господарства та природокористування, ми розглянули такі питання:

– інституційна система анкетування;

– залучення здобувачів, НПП та психологів до створення та удосконалення анкет;

– види та способи опитування;

– використання результатів анкетування та прийняття рішень;

– напрями розвитку та вдосконалення системи анкетування.