Просвітницька кампанія

Просвітницька кампанія передбачає роботу з поширення інформації про систему академічної доброчесності, її структуру, основні принципи та практику застосування.

Термін «Академічна доброчесність» є відносно новим для української вищої освіти, з одного боку він означає зрозумілі і загально відомі речі, але водночас немає системного уявлення про академічну доброчесність та сталого терміну, який би її позначав.

Метою просвітницької кампанії є впровадження терміну «Академічна доброчесність», пояснення її важливості для розвитку освіти і суспільства всім учасникам академічного процесу – студентам, батькам, викладачам та адміністраціям університетів, створення широкої суспільної підтримки.

Нова академічна культура

Діяльність Проекту спрямована на формування нової академічної культури, яка базуватиметься на принципах чесності, реального навчання, справедливості, довіри та взаємоповаги усіх учасників академічного процесу.

Успадкована з радянських часів культура взаємовідносин всередині університету не відповідає сучасному розвитку українського суспільства. Принцип університетської автономії повинен бути підтриманий формуванням нових навичок та практик, нової культури навчання та викладання.

В рамках Проекту буде розроблений курс «Академічне письмо», який навчить студентів правильно писати і оформлювати академічні роботи, відрізняти прийнятні та неприйнятні навчальні і дослідницькі практики, дасть загальне уявлення про те, що таке навчання в університеті. Курс «Академічне письмо» буде впроваджений спочатку в 10 університетах-партнерах Проекту, а згодом – рекомендований для всіх ВНЗ. Також передбачається створення он-лайн версії цього курсу.

Спільнота, яка має міцну культуру з чітко визначеними нормами, здатна долати кризи і успішно розвиватися. Саме така академічна культура повинна бути створена як всередині університетських середовищ, так і в українській вищій освіті загалом.

Впровадження міжнародних практик

Академічна доброчесність є усталеним терміном і невід’ємною складовою якості вищої освіти в усьому світі. Впровадження академічної доброчесності сприятиме підвищенню якості і конкурентоспроможності українських ВНЗ та допоможе їм стати повноцінними учасниками глобальних освітніх процесів.

Проект передбачає міжнародний обмін досвідом із залученням кращих фахівців та міжнародних практик. Партнером Проекту є Університет Ферфілд (Fairfield University) зі Штату Конектикут, США, представники якого поділяться навчальними практиками і напрацюваннями в сфері забезпечення якості освіти. Студенти, викладачі та адміністрація українських ВНЗ матимуть змогу ознайомитися з академічною доброчесністю як складовою освітнього процесу за кордоном та поширити цей досвід в своїх навчальних закладах.

Інтернаціоналізація є важливим етапом реформування української вищої освіти. Проект допоможе українським університетам бути успішними на цьому етапі.

Нові правила гри для українських ВНЗ

Академічна доброчесність – це, насамперед, культура з усталеними нормами, яка вимагає чітких правил гри та механізмів їх дотримання. Даний компонент спрямований на формування нових правил на рівні державної політики в сфері освіти та всередині самих університетів через розробку відповідного законодавства та університетських «Кодексів честі».

«Кодекс честі» університету – документ, який розробляється всередині вищого навчального закладу, містить загальні положення щодо дотримання принципів академічної доброчесності, перелік можливих порушень та перелік санкцій. Існування кодексів честі в університетах є поширеною світовою практикою. Проект надаватиме консультаційну підтримку українським ВНЗ у створенні власних кодексів честі.